Lunabeer's regeltjes

 • De bedoeling van het huisreglement is om aan alle kinderen en hun begeleiders een aangenaam en veilig bezoek te garanderen aan lunaland
 • Het is niet toegestaan om van buiten uit zelf meegenomen drank of voeding te verbruiken in de ruimtes van lunaland.
 • Kinderen moeten om reden van veiligheid en hygiĆ«ne verplicht sokken dragen tijdens het gebruik van de diverse speeltoestellen.
 • Het dragen van kettingen, ringen, oorringen of andere metalen of scherpe of puntige voorwerpen zijn niet toegelaten tijdens het spelen in de speeltoestellen.
 • Omwille van de veiligheid kunnen enkel kinderen begeleid door een verantwoordelijke volwassene en onder hen toezicht gebruik maken van de speeltoestellen van lunaland.
 • Ouders of begeleidende volwassenen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor elk van hun kinderen.
 • De directie, noch medewerkers van de lunaland kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor diefstal of welke vorm van schade dan ook aan kleding, brillen of enig ander voorwerp van de bezoekers.
 • De directie , noch de medewerkers van de lunaland kunnen  geen enkele verantwoordelijkheid  aanvaarden  voor om het even welke schade aangericht op de parking.
 • Alle speeltoestellen en faciliteiten van lunaland dienen met gepaste zorg gebruikt te worden.
 • Elke bezoeker dient onmiddellijk elke vaststelling van misbruik of beschadiging te melden aan de medewerkers van Lunaland.
 • Elke schade aangebracht aan de  inrichtingen van lunaland zal door de verantwoordelijke onmiddellijk dienen vergoed te worden.Elke instructie verschaft door een medewerker van lunaland dient opgevolgd te worden. Elke inbreuk op het huisreglement of misbruik kan aanleiding geven tot het weigeren van verdere toegang tot lunaland.
 • Het verlaten door de ouders of de begeleidende volwassenen van lunaland, zelfs voor een korte periode, zonder de kinderen mee te nemen gebeurd op het volledig risico van de ouders of begeleidende volwassenen.
 • De medewerkers van lunaland zijn niet verantwoordelijk voor enige supervisie van de kinderen. lunaland is geen inrichting voor kinderoppas.
 • De ouders of begeleidende volwassenen zijn verantwoordelijk voor de keuze van welke toestellen de kinderen gebruiken, dit met betrekking tot geschiktheid en of de kinderen al dan niet fysisch geschikt zijn tot gebruik van de speeltoestellen.
 • De ouders of begeleidende verantwoordelijken dienen er zich rekenschap van te geven dat de leden van het lunaland-team geen medische opleidingen genoten hebben. Wel kunnen ze vrijwillig helpen bij eventuele toediening van eerste hulp.
 • Indien een kind plots ziek of onwel zou komen of in geval van een ongeval is elke medewerker van lunaland gemachtigd tot onafhankelijke verwittiging van de hulpdiensten of  arts om hulp te bieden. De betrokken ouders of begeleidende verantwoordelijke worden daarna ingelicht omtrent de ondernomen stappen.
 • Voor ieders veiligheid zijn de ruimtes lunaland voorzien van camerabewaking.
 • Alle bezoekers van lunaland zijn geacht het huisreglement gelezen, begrepen en integraal aanvaardt te hebben van zodra zij de speelruimtes betreden.